Břišní tance

Obchodné podmienky


a) Pravidlá obchodu

b) Možnosti platby

c) Dodacie podmienky

d) Výmena tovaru

e) Reklamačný poriadok

f) Odstúpenie od zmluvy, vrátenie peňazí

 

g) Stornovanie objednávky

h) Ochrana osobných údajov


 

 

 

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.
Riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č 89/2012 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.).

 

 


a) Pravidlá obchodu


1. Všetky objednávky sú považované za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov. 

2. Žiadame Vás, aby ste vo svojom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formulára. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.
3. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.
4. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr ide o vyššiu hodnotu objednávky, chýbajúce či nepresné údaje atď.
5. Pri odbere tovaru nad 2500Kč, máte od nás poštovné zadarmo. Ak však vrátite niektoré tovary a celková cena ponechaného tovaru klesne pod 2500 Kč - bude Vám cena poštovného odpočítaná z vrátenej sumy.
6. Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť, že doplnky na obrázkoch a fotografiách tovar nemusí obsahovať všetko čo je tu vyobrazené. U všetkých sukní, nohavíc a ďalšieho tovaru (pokiaľ nie je pri výrobku napísané inak) nie sú súčasťou doplnky, ktoré môžete vidieť na obrázku (ako sú: pásy, šatky, ďalej môže mať na sebe modelka čelenku, náramky, topánky a ďalšie) tieto doplnky ktoré sú vyobrazené na obrázkoch slúži iba ako vyobrazenie možných kombinácií. Vďaka týmto obrázkom môžete vidieť aký ďalší doplnok by sa mohol k danému tovaru hodiť. U väčšiny tovar potom nájdete pod výpisom tovaru v texte ako sa doplnkami volajú a väčšinou je tiež odkaz na tento produkt kde si ho môžete tiež zakúpiť a vytvoriť tak si komplet rovnaký ako je na obrázku. Inšpiráciu môžete tiež brať zo sekcie FOTOGALÉRIA SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍC - kde sú obrázky zákazníčok, ktoré nakúpili tovar v našom internetovom obchode a boli s našimi službami natoľko spokojné, že nám zaslali svoju fotografiu v kostýme ako si ho samy nakombinovali.
7. Cena tovaru je platná do vyhlásenia ceny novej.
8. Cena telefonických hovorov za 1 min. sa určuje podľa platných telefonických taríf (individuálne) jednotlivých telekomunikačných spoločností.
Upozornenie: Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb.) podľa našich obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 150, - Kč. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške. Všetky nesplatené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty), budú postúpené na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojených. Odoslaním objednávky a zaškrtnutím súhlasu s obchodnými podmienkami sa zaväzujete v prípade nevyzdvihnutia zásielky uhradiť náklady na poštovné a balné vo výške 150 Kč.
 b) Možnosti platby


Úhradu za tovar je možné uskutočniť týmito spôsobmi:
dobierka, bankový prevod 


POŠTOVNÉ PRE SR:


Balíčky posielame zatiaľ iba prostredníctvom Slovenskej pošty, vďaka tomu si môžete balíček vyzdvihnúť kedykoľvek do 14-ti dní na Vašej pošte.
Balné neúčtujeme!

Ak sa rozhodnete pre zaplatenie dobierkou, potom Vám prinesie balíček poštár a platiť budete v eurách.  Zákazníci zo Slovenska môžu platiť len v EURÁCH, kurzy meny sú nastavené predajcom a neriadi sa aktuálnym kurzom ČNB. Zákazníci vidia presnú sumu v eurách - po prepnutí meny v ľavom hornom rohu.
Ak zvolíte zaplatenie vopred na účet, budete prevádzať peniaze na náš slovenský účet v Eurách.


 

 c) Dodacie podmienky


1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (ak nie je uvedené v poznámke inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty alebo je možné si ich vyzdvihnúť osobne.

2. Ak nie je v popise pri výrobku uvedené inak, je všetok tovar expedovaný obvykle do 2 pracovných dní po obdržaní objednávky (pri platbe vopred max do 3 prac. Dní od prijatia platby).

3.
Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.


d) Výmena tovaru


V prípade potreby (napr. nevhodná veľkosť, farba, atď.), Vám nepoužitý a nepoškodený tovar, po predchádzajúcom dohovore radi vymeníme. Tovar nám zašlite ako doporučený balík na našu adresu, a to vrátane kópie daňového dokladu. Ak bude tovar bez zjavných známok opotrebenia alebo poškodenia, obratom Vám zašleme novo požadovanú veľkosť či farbu. Náklady na poštovné, spojené s výmenou tovaru, hradí zákazník. 


4. Uvedená doba dodania u tovaru sa môže líšiť, môže sa stať, že bude doba čakania na tovar dlhšiu z dôvodov dlhšieho colného konania alebo z dôvodu dlhšej výrobnej doby. Ak čakáte na svoj tovar dlhšie než ak je pri tovare uvedené, potom nás máte právo zrušiť alebo zmeniť svoju objednávku - ak ak nebudete chcieť dlhšie čakať na tovar. Všetko musí byť ale vykonané písomne na náš email a to predtým než ak Vám napíšeme, že bola Vaša objednávka odoslaná. Zákazníkom, ktorí čakajú dlhšie na tovar ako je uvedené zasielame ako ospravedlnenie krásny darček za ich čakanie.

5. Pokiaľ máme u jednotlivého tovaru v ponuke napísané, že sú skladom niektoré farby, potom je táto veta iba orientačné a nemusia byť aktuálne. Tovar ktorý máme na sklade sa každým dňom mení. Ak potrebujete presne poznať farby ktoré sú skladom potom nás kontaktujte a my Vám radi oznámime aké farby sú skladom a dostupné ihneď.

6. Súhlasom s obchodnými podmienky tiež zákazník súhlasí s tým, že ho môžeme kontaktovať pokiaľ nie je tovar ktorý si objednal už dostupné alebo nebude dostupné v najbližšej dobe a následne mu môžeme ponúknuť mu iné varianty. Zákazník môže následne svoju objednávku pozmeniť alebo zrušiť. 

 

 
e) Reklamačný poriadok


Prípadné reklamácie vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi ČR (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby).
Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu doručenia a prevzatia tovaru zákazníkom.


Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, ak:
 

  1. výrobok bol poškodený pri preprave (zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu) 
  2. výrobok bol poškodený zlou manipuláciou zo strany zákazníka 
  3. výrobok je opotrebovaný používáním.Jelikož sa jedná predovšetkým o textilný tovar, je predpokladané, že sa tovar tohto charakteru časom opotrebuje 
  4. bolo s výrobkom nesprávne zaobchádza - textilný tovar porušíte nesprávnym       čistením či inak narušíte štruktúru materiálu. (např.zatrhnutím nitky, zafarbením   či iným znečičtěním). 

 
Postup pri reklamácii
 

  1. Informujte nás o reklamácii vopred telefonicky alebo e-mailom. 
  2. Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu. 
  3. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu. 
  4. Požiadavka na spôsob vybavenia reklamácie. 

 
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30-tich dní od jej vzniku. 

 

 

f) Odstúpenie od zmluvy,vrátenie peňazí

Pri odstúpení od zmluvy v lehote do 14-tich dní dle §1829, odst. 1,zák. 89/2012 Sb,  vzniká nárok na vrátenie peňazí vrátane poštovného (dopravného), ktoré bolo účtované pri kúpe výrobkov. Tieto peniaze Vám budú vrátené na Váš bankový účet. Tovar nesmie javiť známky použitia.
Niektoré tovary sú označené ochrannou visačkou na viditeľnom mieste. Táto visačka nesmie byť odstránená, pri vrátení tovaru musí visieť na svojom mieste a nesmie javiť známky prestrihnutí alebo odtrhnutí zo svojho miesta. V prípade, že bude visačka porušená, tak v takom prípade zaniká nárok vrátenie peňazí ak tomuto tovaru sa následne prihliada ako k tovaru použitému a tým zaniká nárok na vrátenie peňazí.

 

Vrátenie peňazí zákazníkovi sebe ridi § 1832, Zák. 89/2012 Sb.Ak  spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14-ti dní od odstúpenia od zmluvy vsetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.
Náklady spojené s vrátením tovaru v zákonnej lehote na stráne spotrebiteľa.
Peniaze budú zákazníkovi vrátené v mene a prevodnom kurze v akom objednávku odoslal. Za objednávky uhradenej v českých korunách (bankový prevod, dobierka) vraciame peniaze len na bankový účet vedený v Českej republike v českých korunách. Za objednávky zo Slovenska uhradenej v EUR (bankový prevod, dobierka) vraciame peniaze len na účet vedený na Slovensku v EUR.Rovnako nesmie vrátený tovar javiť známky:


- akéhokoľvek chemického čistenia, použitie avivážou a vôňou zo strany zákazníka
- zápachu z cigaretového dymu
- akékoľvek iné znečistenie tovaru zo strany zákazníka

Vrátená zásielka musí obsahovať:


-kópiu faktúry, do ktorej bude napísaná informácie ako máme s balíkom postupovať (v prípade vrátenia peňazí musí byť pripísané číslo účtu pre zaslanie peňazí).
- Dátum a podpis zákazníka
-ku každej objednávke zasielame jeden či viac darčekov, v prípade odstúpenia od zmluvy musí balíček obsahovať kompletnú vrátený tovar vrátane darčeka. Inak vrátenie výrobku nebude kompletný a zaniká tým nárok na vrátenie peňazí.
- POZOR, nie je možné vrátiť tovar, ktorý si necháte u nás ušiť Vám na mieru! Za takýto tovar nevraciame peniaze ani Vám ho nemôžeme vymeniť.
 
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!
Profesionálne kostýmy sú opatrené ochrannou visačkou a tiež bývajú spolu navzájom prepojené tak, aby umožnili vyskúšanie ale zabránili ich zneužitiu a následného vrátenia. Ak vraciate teda tovar v rámci odstúpenia od zmluvy v lehote 14-tich dní, potom musíte zaslať kostýmy spolu s připevněnýma originál visačkama, ktoré nesmie javiť známky pretrhnutia alebo porušenia. Tovar, kde boli už odstrihnutá ochrannej visačky nedá vrátiť späť - tento tovar však môžete vymeniť za iné. Toto neplatí pre reklamácie. 

 

 

g) Stornovanie objednávky
 
Odoslaním objednávky potvrdzujete jej záväznosť súhlasíte Obchodnýmipodmienkami. Po odoslan íobjednávky zasielame je jzáväzné potvrdenie. A ksa tak nestane, Vaša objednávka nebola pravdepodobne prijatá do nášho systému preto nás kontaktujte! Potvrdením objednávky dodávateľom nastávajú práva povinnosti zmluvných strán.
Svoju objednávku môžete stornovať (telefonicky nabo na e-mail) iba 48 hodín po odoslaní svojej objednávky, neskôr môžete svoju objednávku iba modifikovať alebo doplniť o ďalší tovar. Ak Vám príde email o odoslaní Vášho tovaru potom objednávka zmeniť nedá. V prípade, že čakáte na tovar dlhšie ako je uvedené v popise tovaru, môžete svoju objednávku zrušiť úplne.
Po odoslaní tovaru nemožno stornovať objednávku.

 

h) Ochrana osobných údajov
 
A
by sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, najmä zákonu o ochrane osobných údajov.
 
 
Osobné údaje

Od Vás ako zákazníka, fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČO a DIČ.
 
Údaje o Vašej činnosti

Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalšej Vašej činnosti v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi.

Zhrnutie


Všetky dáta, ktoré o Vás a Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nezbytné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-mailu je návod, ako nám jednoducho zdeliť že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Rovnako máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o zlikvidovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré ste nám skôr poskytli.


Váš súhlas
Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.